www.genius-ihotel.com
 

     หน้าแรก     

   

ข่าวสารและกิจกรรม

   

  ลูกค้าอ้างอิง     

   

 ดาวน์โหลด   

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานโรงแรม
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานร้านอาหาร
คู่มือการใช้งาน iHotel for Mobile
วิดีโอสอนการใช้งานระบบบริหารงานโรงแรม
วิดีโอสอนการใช้งานระบบบริหารงานร้านอาหาร
ความต้องการของระบบ
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการแก้ปัญหา
Teamviewer V.11
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดการใช้งาน
ช่วยเหลือ
  

ผลงานที่บริษัทได้รับ

         ไม่เพียงมาตรฐานการันตีคุณภาพของซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ผลงานพัฒนาของเรายังได้รับรางวัลการันตีในด้านต่างๆ จากหลายสถาบัน และเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์คนไทยที่สามารถพัฒนาระบบงานให้มีความสามารถและประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดี


 
       

ชื่อ  Top Sales Award ครั้งที่ 2, 3, 4, 5
โครงการซอฟต์แวร์ไทยลุ้นโชค ลุ้นรถ
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2555
หน่วยงาน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)
     

 


ชื่อ ใบรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO/IEC 29110)
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2555
หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 


ชื่อ  ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 9001 : 2008
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2555
หน่วยงาน สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสไอ
 

ชื่อ ประกาศนียบัตร โครงการยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2553
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 


ชื่อ  ประกาศนียบัตรองค์กรที่มีการนำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้อย่างยอดเยี่ยม
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2552
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์
แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SiPA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSi)

 


ชื่อ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติ (Innovation Ambassador 2009)
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2552
หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อ  iTAP Award "Best New Product Development"
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2550
หน่วยงาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 


 


ชื่อ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท Tourism & Hopitally Application
โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2008
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2551
หน่วยงาน กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (The Association of Thai Computer Industry-ATCI)

 


ชื่อ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท Education and Training
โครงการ Thailand ICT Awards 2004 (TICTA)
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2547
หน่วยงาน กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (The Association of Thai Computer Industry-ATCI)
 

 


ชื่อ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น
ประเภท Best Performance Chip Magazine
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2545
หน่วยงาน นิตยสาร Chip Magazine

 


ชื่อ  รางวัลชมเชย
ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยองค์กร
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2544
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
 ชื่อ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมระบบบัญชี
ปีที่ได้รับ  ปีพุทธศักราช 2541
หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 

 


ชื่อ รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทโปรแกรมพจนานุกรม

ปีที่ได้รับ

ปีพุทธศักราช 2541
หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 


 


     หน้าแรก     

|

ข่าวสารและกิจกรรม

|

  ลูกค้าอ้างอิง     

|

 ดาวน์โหลด   

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : somsak@thaisoftware.co.th
 
Message Us